Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek

van totaal € 3.000 (2%)

Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek vormt een welzijnsorganisatie die als doel heeft mensen uit de Zaanse samenleving met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden te laten samenwerken aan gezamenlijke projecten, waarbij zij elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaars talent en achtergrond leren waarderen, om daarmee onderlinge verhoudingen te verbeteren en spanningen tussen bevolkingsgroepen te doen afnemen. De verbinding van mens tot mens wordt hierdoor versterkt.

Bekijk alle
09-06-2019 | 13:33
07-06-2019 | 17:54 Ik word blij van de positieve en verbindende activiteiten van deze bijzondere stichting.
07-06-2019 | 15:48
07-06-2019 | 15:31
07-06-2019 | 15:19