Stichting De Ster

van totaal € 500 (0%)

Stichting De Ster organiseert onvergetelijke vakantiekampen voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van zelfvertrouwen.

Stichting De Ster biedt kinderen de gelegenheid om, op een leuke manier, in een veilige omgeving en op basis van wederzijds vertrouwen effectief te werken aan (aspecten van) hun sociaal emotionele ontwikkeling zodat zij in staat zullen zijn zelfstandig problemen op te lossen.

Sterkampen staan voor ontwikkeling en zelfvertrouwen door vriendschap en plezier. Want het mooiste wat een kind kan worden is zichzelf.

Meer informatie over Stichting De Ster kunt u vinden op: 

https://www.stichtingdester.nl/