Stichting De Groene Oase

van totaal € 500 (0%)

De Groene Oase is een organisatie die biodiversiteit en duurzaamheid wil vergroten en als bestuur met anderen een helende tuin wil creëren. Mensen bewust te maken, hoe om te gaan in harmonie met de aarde. Een plek waar iedereen welkom is en we met elkaar de vruchten kunnen plukken van de bomen en struiken die groeien in het voedselbos. Op ons kleine stukje aarde (5 ha.) wat we hebben gekregen van de provincie Noord-Holland en hun grond als Groen Kapitaal, willen we niet alleen bomen laten groeien maar ook bloemen voor de bijen, kruiden en planten die ons beter en gezonder kunnen maken. We geven water meer de ruimte door aanleg van poelen en plassen en werken samen met de burgers om op deze plek er voor iedereen iets moois van te maken. Onze visie is: Wij willen de aarde doorgeven aan volgende generaties. Dit betekent voor stichting De Groene Oase mee bewegen met en onderdeel zijn van de natuur, deze begrijpen, zonder die te willen beheersen of vervuilen.

Bekijk alle

Help ons een voedselbos te realiseren. Doe mee en koop je eigen boom voor het Voedselbos!

01-02-2019 | 15:11 Lieve vrijwilligers en andere geïnteresseerden... De Groene Oase heeft een droom: een voedselbos te creëren, waar we sámen de vruchten van plukken. Van de provincie Noord-Holland hebben wij via Groen Kapitaal hiervoor twee percelen met een totale oppervlakte van 5 hectare gekregen. De provincie Noord-Holland heeft zich met beleidstraject ‘Groen Kapitaal’ ten doel gesteld biodiversiteit te stimuleren en mens en natuur nadrukkelijker met elkaar te verbinden. Ons perceel ligt net buiten Koedijk op de kruising van de Kanaaldijk en de N504. De Groene Oase wordt onderdeel van het recreatiegebied Geestmerambacht. Wij mogen ‘ons’ land onder de vleugels van Recreatieschap Geestmerambacht beheren, dit doen we in samenwerking met Landschap Noord Holland, samen hebben we het doel om Noord-Holland nóg mooier te maken!  Daar wil jij toch zeker aan meedoen? Wij van de Groene Oase in Koedijk doen alles wat in onze mogelijkheid ligt om de natuur en de mens een kans te geven om samen te groeien, te bloeien en sterk te worden. Wij kunnen dit niet alleen voor elkaar krijgen…..daar hebben wij hulp bij nodig. Jullie hulp! Wie wil met ons meelopen van 11 juni tot 15 juni en met een collectebus langs de deuren gaan om geld te vragen voor bomen, plantgoed en materialen, het in de lucht houden van onze website en ondersteuning aan ons communicatieteam. Wij zijn blij met alles! Ook stekjes van planten en bomen en zaden die je bijvoorbeeld zelf hebt gekweekt zijn welkom! Wij hopen er weer een prachtig jaar van te maken! Doe mee met NL doet op zaterdag 16 maart! Wij gaan bomen planten in het Noordelijk deel gelegen aan de N504 ten noorden van de Kanaaldijk 1 in Koedijk.
Lees meer