Nul251 (Stichting Welzijn Beverwijk)

van totaal € 1.000 (11%)

Nul251 organiseert sociaal-culturele activiteiten ten behoeve van jongeren uit de gemeente Beverwijk. Activiteiten en projecten van het jongerenwerk zijn gericht op het stimuleren van talentontwikkeling, het helpen opbouwen van een sociaal netwerk, het helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen, het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding, het bevorderen van maatschappelijke deelname en het vinden van een toekomstperspectief.

De jongerenwerkers van Nul251 organiseren veelzijdige activiteiten: van inloop tot straatvoetbaltoernooi, van voorlichting over drugs & alcohol tot een studio waar muziek geproduceerd kan worden. De rode draad is altijd de persoonlijke vorming van de jeugd.

Om de kwaliteit van de activiteiten te vergroten en het aanbod te verbreden willen we investeren in de aanschaf van materiaal. Denk hierbij aan technische apparaten op het gebied van audio, fotografie & video en sport- & spelmateriaal.

 

Bekijk alle
14-03-2019 | 13:10 Een donatie om jullie te steunen in het goede werk dat NUL251 verricht.
14-03-2019 | 10:48 Ik heb gedoneerd omdat er veel meer voor de jeugd georganiseerd moet worden dat haalt ze van de straat!!
14-03-2019 | 10:01 Ik wil door middel van deze donatie Stichting Welzijn Beverwijk steunen met de goede initiatieven en ideeën die zij hebben.
13-03-2019 | 20:07 Jullie zetten je ongeloofelijk goed in voor jongeren en hun kansen biedt in zichzelf verder te ontwikkelen.
13-03-2019 | 14:25